Poziv na izbornu skupštinu Udruge AMAC- FOI

Pozivamo Vas na na izbornu skupštinu Udruge AMAC- FOI koja će se održati dana 07.02.2015. godine s početkom u 11 sati u Vijećnici FOI, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.

Prijedlog dnevnog reda
1. Otvaranje skupštine
2. Pozdrav gostiju
3. Izbor radnih tijela skupštine
- Verifikacijska komisija
- Radno predsjedništvo
- Zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika
4. Izvješće o radu Udruge AMAC-FOI u proteklom mandatu, rasprava te usvajanje istog
5. Izvješće o radu Nadzornog odbora Udruge AMAC-FOI u proteklom mandatu, rasprava te usvajanje istog
6. Financijsko izvješće za proteklo razdoblje, rasprava te usvajanje istog
7. Rasprava i donošenje odluke o otvaranju računa i uvođenju članarine
8. Razrješenje dosadašnjeg rukovodstva Udruge AMAC-FOI
9. Izbor novog rukovodstva Udruge AMAC-FOI
10. Rasprava i prijedlozi aktivnosti Udruge u novom mandatu
11. Ostala pitanja

Molimo Vas da nam potvrdite dolazak najkasnije do 03.02.2015. na mail sandra.lovrencic@foi.hr. Ako se želite kandidirati za člana predsjedništva, molimo vas da to učinite do 25.01.2015.

Radi usklađenja sa novim Zakonom o udrugama molimo vas da na Skupštinu ponesete svoj OIB broj.

Kotizacija od 50 kn uključuje sve troškove Skupštine i domjenka poslije Skupštine koji će se održati u Vijećnici ili Restoranu FOI (dio troškova sponzorira FOI) te molimo da je uplatite do 05.02.2015., a podaci za uplatu su sljedeći:
Fakultet organizacije i informatike
Varaždin
IBAN HR1023600001101741225
Model: 05
Poziv na broj: 19-01-15
Svrha: „AMAC“ ili „AMAC-V“ za vegetarijanski meni

Veselimo se Vašem dolasku!


Predsjednica Udruge AMAC-FOI

Sandra Lovrenčić