Poziv na Skupštinu

Dragi članovi AMAC-FOI!

Predsjedništvo Udruge poziva sve članove na izbornu skupštinu koja će se održati dana 15.11.2013. godine s početkom u 17.00 sati (registracija
sudionika 16.30-17.00) u dvorani 10 Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Pavlinska 2, Varaždin.

Dragi članovi AMAC-FOI!


Predsjedništvo Udruge poziva sve članove na izbornu skupštinu  koja će se održati dana 15.11.2013. godine s početkom u 17.00 sati (registracija
sudionika 16.30-17.00) u dvorani 10 Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Pavlinska 2, Varaždin.

Dnevni red:

  1. Uvodni govor i pozdravi gostiju
  2. Izvješće o radu Udruge AMAC-FOI u proteklom mandatu te usvajanje istog
  3. Izvješće o radu Nadzornog odbora Udruge u proteklom mandatu te usvajanje istog
  4. Prijedlog odluke o ukidanju računa
  5. Razrješenje dosadašnjeg i izbor novog rukovodstva Udruge AMAC-FOI
  6. Rasprava i prijedlozi aktivnosti Udruge u novom mandatu
  7. Razno

Nakon skupštine pozivamo vas na druženje u restoranu FOI u podrumu zgrade (Fakultet snosi troškove 1 pića i kave).

Molimo da potvrdite svoj dolazak na Skupštinu na mail sandra.lovrencic@foi.hr do 13.11.

--------------------------------------
Predsjedništvo moli sve zainteresirane za rad u tijelima Udruge da se do 11.11. jave sa svojom kandidaturom za:
- predsjednika Udruge
- dopredsjednika Udruge
- tajnika Udruge
- člana predsjedništva Udruge (2 člana)
--------------------------------------

Veselimo se Vašem dolasku!

Predsjednica

Sandra Lovrenčić