Tijela upravljanja

Na skupštini udruge AMAC-FOI održanoj 7.2.2015. godine izabrana su upravljačka tijela Udruge u slijedećem sastavu:

 • predsjedništvo Udruge
  • Predsjednik - Dejan Drabić
  • Dopredsjednica - Tatjana Kreč
  • Tajnik - Bogdan Okreša Đurić
  • Blagajnica - Valentina Kirinić
  • Član - Sandra Lovrenčić
  • Član - Duško Zaro
  • Član - dekan FOI-a, Neven Vrček
 • nadzorni odbor Udruge
  • Predsjednica - Vladimir Petković
  • Članica - Štefica Španić
  • Član - Mladen Hosni
 • likvidator Udruge
  • Matija Turk