Statut

Udruga diplomanata Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin
(ALMAE MATRIS ALUMNI CROATICAE FACULTAS ORGANISATIONIS ET INFORMATICAE VARASDINENSIS)

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
Pavlinska 2 
42000 Varaždin 

Na temelju članaka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014) te članaka 26. Udruga diplomanata Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin (ALMAE MATRIS ALUMNI CROATICAE FACULTAS ORGANISATIONIS ET INFORMATICAE VARASDINENSIS), na Skupštini udruge u Varaždinu dana 25.9.2015., donosi

S T A T U T

UDRUGE DIPLOMANATA FAKULTETA ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

PrilogVeličina
AMAC-FOI statut 2015.pdf655.64 KB