Povijest

Što je to udruga diplomanata?

Što je AMAC?

Kratica AMAC stvorena je od lat. riječi Almae Matris Alumni Croaticae, a označuje udrugu diplomiranih studenata Hrvatske. Udruge koje djeluju pod tim imenom građanske su neprofitne udruga i okupljaju diplomante jedne visokoškolske ustanove.

Osnivanje sličnih udruga, praksa je u sveučilišnim centrima u svijetu, pa tako i u našoj zemlji zadnjih 10 godina dolazi do njihova osnivanja. U Hrvatskoj djeluje nekoliko udruga AMAC:

- na Fakultetu elektrotehnike i računarstva
- Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije
- Medicinskom fakultetu
- Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu i
- Građevinskom fakultetu u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu

Svi oni organizirani su u domaći odjeljak AMAC Domus. Ogranci AMAC-a postoje i izvan zemlje i organizirani su u inozemni odjeljak AMAC - Mundus. AMAC udruge djeluju u sjevernoj Americi, Europi, Australiji, Aziji i Africi. Njihov rad posebno se iskazao u ratnim godinama u Hrvatskoj kad su pružile neprocijenjivu pomoć u promicanju Hrvatske u svijetu, te svakoliku materijalnu pomoć.

Zbog čega se osnivaju?

Razloga za osnivanje takvih udruga ima mnogo. Nabrojati će se one najvažnije:

 • izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata i Fakulteta organizacije i informatike
 • stvaranje i intenziviranje kontakata i veza između bivših studenata Fakulteta organizacije i informatike
 • očuvanje tradicije i promicanje ugleda Fakulteta organizacije i informatike
 • skrb za razvitak i napredak Fakulteta organizacije i informatike
 • razvitak disciplina koje sa na Fakultetu izučavaju i promicanje ugleda struke
 • poticanje i izgradnja veza i suradnje Fakulteta organizacije i informatike i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i svijetu
 • uspostave i razvitak suradnje sa sličnim udrugama (AMAC/AMCA) u nas i u svijetu
 • utjecaj na stvaranje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim pitanjima razvoja organizacije i informatike te njihove primjene
 • stručno i znanstveno usavršavanje članova udruge
 • utjecanje na razvitak i napredak očuvanja prirode i čovjekova okoliša

AMAC na FOI-u

Nakon inicijative za osnivanje udruga AMAC na svim viskom učilištima Sveučilišta u Zagrebu nastale nakon 2. sabora udruga AMAC održanom 1998. stvar je krenula i na našem Fakultetu. Osnovan je ured za AMAC pri Sveučilištu u Zagrebu s ciljem promicanja i pomoći pri osnivanju novih ogranaka udruge po članicama Sveučilišta.
Kao rezultat tih nastojanja u lipnju 2000. godine organiziran je prvi susret diplomanata Fakulteta organizacije i informatike. Na skupu je prisustvovalo oko stotinjak učesnika, diplomanata i prijatelja Fakulteta koji su upoznati s inicijativom Sveučilišta i željom Fakulteta da se i kod nas osnuje takva udruga - ogranak Hrvatskog udruženja diplomanata.
U vremenu od prvog okupljanja poduzete su aktivnosti potrebne da se formalno osnuje Udruga koja bi okupljala diplomante našeg Fakulteta. Ta će se nastojanja ostvariti na drugom susretu diplomanata koji će se održava 06.07.2001.
Osobe koje su sudjelovale u osnivanju Udruge su Željko Hutinski, Krsto Kero, Valentina Kirinić, Melita Kozina, Nina Lipljin, Mario Sajko.

Popis AMAC/AMCA udruga

 • Udruge AMAC/AMCA na Sveučilištu u Zagrebu
  • AMAC Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  • AMCA Građevinski fakultet
  • AMAC FER
  • AMA Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  • AMAC Medicinski fakultet
 • Uduge AMAC/AMCA u svijetu
  • Udruge u Sjevernoj Americi
   • AMCA Quebec Chapter
   • AMAC New York, Mid-Atlantic Chapter
   • AMAC Toronto, Ontario
   • AMAC California Chapter
   • AMAC Mid-East Chapter
   • AMCA South-West, Texas
   • AMAC Mid-West Chapter
   • AMAC New England Chapter
  • Udruge u Europi, Australiji, Aziji i Africi
   • AMAC U.K. V. Britanije i Sj. Irske
   • AMAC Njemačka
   • AMAC Švicarska
   • AMA Zagrabiensis, Francuska
   • AMAC Sydney, Australija
   • AMAC Južna Afrika
   • AMAC Izrael
   • AMAC Švedska