Kontakt


Udruga AMAC-FOI

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike

Pavlinska 2, 42000 Varaždin

URL: amac.foi.hr

e-mail: amac@foi.hr