Fotografije

Skupština Udruge 25.2.2017.

Skupština Udruge 27.2.2016.


Prijedlog ažuriranja logotipa Udruge

Prijedlog logotipa AMAC-FOI


Dan diplomanata 2012


Dan diplomanata 2011


Dan diplomanata 2010. i 4. AMAC-FOI skupština


Sabor Saveza AMAC/AMCA udruga Sveučilišta u Zagrebu 2009.


Dan diplomanata 2009.


Dan diplomanata 2001.